Introduction

Welcome to The Past and Present Pori Cotton Factory Webpage. This webpage was created in cooperation with the European Heritage, Digital Media and Information Society Master’s Programme and the Cultural Production and Landscape Studies Department at the University of Turku. The project team included Anu Virtanen, Elissa Ernst, Georg Sedlbauer, Johanna Frondelius and Katherine Johnson and was guided by Anna Sivula, Professor of  History.

The main idea of this webpage is to present the Pori Cotton Factory by photo. The old pictures are from 1937 when they assembled a portfolio of the factory and its operations for promotional reasons. This picture album is located in the Finnish Industries EK Archive which also owns all the rights to these images. The new pictures were taken by the project members and in some cases by an outside photographer. The old pictures tell us about the process of making cotton fabric and what happened inside the brick walls. The new pictures illustrate how these huge, machine-filled spaces have changed into modern spaces for an active study and working environment.

From the Map page you can see the original factory construction, where the different buildings were located and what processes were done in the factory area. On the map you can find more information about each building, what handling processes were done in these places, and what they are used for today. You can also see the pictures from the headline links. If you want to see more pictures about the process of making cotton fabric and how the building has changed you can visit the Photos page. From the Office page you can find pictures and information about the factory’s office building. It stands outside the actual factory area on the left side of the building. Today this building is still used for offices as it always has been since old factory days  and contains private offices and the Liisa Nojonen dance school. And from the Links page you can find links to the university webpage as well as to this projects team home page. There is also a link to the current owner of the factory, Renor Oy.

I would like to thank all the people who participated in this project, our professor, Anna Sivula, and also the companies that allowed us to photograph the current factory space. I hope you enjoy the visit to The Past and Present at the Pori Cotton Factory.

Tervetuloa The past and present of the Pori cotton factory nettisivulle. Tämä sivusto on rakennettu Turun yliopiston European heritage, Digital Media and Information Society –maisteriohjelman ja Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen yhteistyönä. Projektin työryhmään kuuluivat Anu Virtanen, Elissa Ernst, Georg Sedelbauer, Johanna Frondelius ja Katherine Johnson. Projektia on ohjannut historian lehtori Anna Sivula.

Tämä sivusto esittelee Porin puuvillatehdasta valokuvin. Vanhat kuvat ovat vuodelta 1937, jolloin puuvillatehtaasta ja sen toiminnasta koottiin mainoskansio ulkomaan vientiin, tämä kansio sijaitsee tänä päivänä Suomen ElinkeinoElämän Keskusarkistossa joka myös omistaa oikeudet näihin kuviin. Uudet kuvat on otettu projektin työryhmän, sekä muutaman ulkopuolisen valokuvaajan, toimesta. Vanhat kuvat kertovat meille, millaisia tehtaan tilat ennen vanhaan olivat, ja miten puuvillakangasta on täällä Porissa tehty. Uusien kuvien myötä esittelemme miten tehtaan suuret koneiden täyttämät tilat ovat muuttuneet nykypäivän opiskelu- ja työskentely-ympäristöksi.

Map-sivulta löydät tietoa miten tehdas oli rakennettu ja miten eri tuotantotilat ja rakennukset sijoittuivat tehtaan alueella. Kartan alta löytyy lisää tietoa tiloista ja rakennuksista, mitä prosesseja nämä rakennukset ennen sisälsivät ja millaisessa käytössä ne tänä päivänä ovat. Voit myös nähdä kuvia ostikoiden linkeistä. Jos haluat nähdä lisää kuvia puuvilakankaan tekoprosessista sekä tilojen käytöstä tänä päivänä, vieraile Photos-sivulla. Office-sivu kertoo tehtaan toimistorakennuksesta, joka sijaitsi itse tehdasalueen ulkouolella vasemmalla puolella. Tänä päivänä tämäkin rakennus, kuten itse tehdaskin, sisältää toimistotiloja sekä Tanssikoulu Liisa Nojosen. Links-sivulta löytyvät linkit sekä yliopiston että projektiryhmän laitosten sivuille. Sieltä löytyy linkki myös tehdasalueen nykyisen omistajan, Renor Oy:n sivustolle.

Kiitos kaikille projektiin osallistuneille, ohjaajallemme Anna Sivulalle, sekä yrityksille, jotka antoivat meidän tallettaa palasen tätä päivää.

Toivottavasti viihdytte matkalla Porin puuvillatehtaan historiaan ja nykypäivään.

Anu Virtanen

Advertisement